Inaugurarea Consulatului Onorific al României în Insulele Canare

Pe 8 iunie 2017 a fost inaugurat Consulatul Onorific al României în Insulele Canare. La ceremonie a participat Ambasadoarea României în Spania, Gabriela Dancău, viitorul   consul   onorific al României în Insulele Canare, Alina Elena Râmaru, reprezentanți ai autorităților locale şi regionale, membri ai comunităţii românești şi oameni de afaceri spanioli.

Deschiderea Consulatului Onorific în Insulele Canare face parte din demersurile de promovare a cooperării economice, sociale şi culturale în zonele în care nu  există misiuni diplomatice sau consulare românești, însă în care există un interes crescut  pentru fructificarea beneficiilor reciproce ale colaborării dintre România şi Spania.

Inaugurarea a fost precedată de o vizită instituțională a ambasadorului român, care a inclus întâlniri oficiale cu autorităţi regionale şi locale din Insulele Canare, cu reprezentanți ai comunităţii româneşti şi ai mediului de afaceri din Insulele Canare.

Un alt Consulat Onorific va fi inaugurat în curând în Albacete, urmând ca şi în alte zone din Spania să fie deschise oficii consulare onorifice, acestea reprezentând importante punți în cooperarea româno-spaniolă.

Asociația “Rumanos Almerienses” din Almeria, Spania

Va aducem la cunoștință evenimentele organizate de către Asociația noastră în diaspora (Almeria, Spania)

Inaugurarea expozitiei de artizanat romanesc – 26 Aprilie 2015
http://rumanosalmerienses.blogspot.com.es/2015/04/inaugurarea-expozitiei-de-artizanat.html

EXPOZIŢIE DE ARTIZANAT ROMÂNESC ŞI SPECTACOL FOLCLORIC ORGANIZAT DE ASOCIAȚIA SOCIO-CULTURALĂ “RUMANOS ALMERIENSES”
http://rumanosalmerienses.blogspot.com.es/2015/04/expozitie-de-artizanat-romanesc-si.html

SPECTACOL FOLCLORIC ORGANIZAT DE ASOCIAȚIA SOCIO-CULTURALĂ “RUMANOS ALMERIENSES”
http://rumanosalmerienses.blogspot.com.es

Pentru mai multe informatii: rumanosalmerienses@gmail.com

Certificate de cazier judiciar cu apostila de la Haga

Se poate obţine prin intermediul consulatului iar termenul de solutionare este de până la 3 luni. Solicitarea se face personal.

 

Precizări:

O altă modalitate de obținere a acestor documente este prin împuternicirea unei persoane din România (procură).

Aplicarea apostilei pentru orice alt document (acte de studii, adeverințe medicale, adeverințe de calificare în diverse meserii) se poate face tot prin procură.

Taxele consulare încasate pentru obținerea de documente din România

 1. Procurarea certifícatului de cazier judiciar – 35 euro;
 2. Apostilarea certificatelor de stare civilă româneşti sau a cazierului judiciar – 35 euro;

(sursa: madrid.mae.ro)

Certificate de căsătorie de tip internaţional cu apostila de la Hag

Persoanele care dețin certificat de căsătorie românesc de tip vechi sau deteriorat ori plastifiat sau care l-au pierdut îl pot obține prin intermediul consulatului – perioada de obținere fiind de 3 luni.


Precizări

O altă modalitate de obținere a acestor documente este prin împuternicirea unei persoane din România (procură).

Aplicarea apostilei pentru orice alt document (acte de studii, adeverințe medicale, adeverințe de calificare în diverse meserii) se poate face tot prin procură.

Taxele consulare încasate pentru obținerea de documente din România

 1. Obținerea unui duplicat al certificatelor de stare civilă româneşti – 50 euro;
 2. Apostilarea certificatelor de stare civilă româneşti sau a cazierului judiciar – 35 euro;

(sursa: madrid.mae.ro)

Certificate de naştere de tip internaţional cu apostila de la Haga

Persoanele care dețin certificat de naștere de tip vechi  sau deteriorate ori plastifiate sau care l-au pierdut îl pot obtine prin intermediul consulatului – perioada de obținere fiind de aproximativ 3 luni. 


Precizări

O altă modalitate de obținere a acestor documente este prin împuternicirea unei persoane din România (procură).

Aplicarea apostilei pentru orice alt document (acte de studii, adeverințe medicale, adeverințe de calificare în diverse meserii) se poate face tot prin procură.

Taxele consulare încasate pentru obținerea de documente din România

 1. Obținerea unui duplicat al certificatelor de stare civilă româneşti – 50 euro;
 2. Apostilarea certificatelor de stare civilă româneşti sau a cazierului judiciar – 35 euro;

(sursa: madrid.mae.ro)

Eliberarea adeverinţei de stare civilă şi a edictului în vederea căsătoriei la oficiul de stare civilă din Spania

Cetățenii români care doresc să se căsătorească în Spania pot obține, la cerere, în vederea constituirii dosarului solicitat de autoritățile spaniole, adeverinţa de stare civilă şi edictul (publicaţia căsătoriei), ambele redactate în limba spaniolă. Pentru eliberarea adeverinţei de stare civilă sunt necesare următoarele documente:

   • paşaportul/cartea de identitate româneşti valabile, în original şi copie;
   • adeverinţa de stare civilă eliberată de serviciul de stare civilă al primăriei de domiciliu din România, în original, cu valabilitatea maximă de 30 de zile; 

NOTĂ:
După încheierea căsătoriei la registrul civil spaniol, căsătoria trebuie înscrisă la consulat sau transcrisă în România, în registrele de stare civilă româneşti, în vederea obţinerii certificatului de căsătorie românesc.
TAXE CONSULARE:

  • Adeverinţa de stare civilă – 50 euro.
  • Edictul – 50 euro.

(sursa: madrid.mae.ro)

Procurarea de acte din România

La cererea persoanelor interesate, se pot procura din România următoarele documente:
1) Duplicate ale certificatelor de stare civilă din România (certificate de naștere, căsătorie, deces)
2) Certificatul de cazier judiciar
Cu excepția certificatelor de naștere și ale celor de deces, nu pot fi cerute acte pentru alte persoane. Actele se eliberează numai pe baza unei cereri semnate de titulari. Înmânarea lor se face, de asemenea, numai titularilor sau împuterniciților acestora cu procură autentificată.
Durata obținerii duplicatelor certificatelor de stare civilă este de circa 3 luni, a cazierelor judiciare de circa 4 – 8 săptămâni, în funcție de răspunsul autorităților competente din România.
Prin intermediul oficiilor consulare ale României din Spania se poate obține și aplicarea apostilei în conformitate cu Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 pe certificatele de stare civilă și de cazier judiciar.
În cazul în care se solicită apostilarea certificatelor procurate anterior, durata de așteptare a documentelor apostilate este de 4-6 săptămâni. (sursa: madrid.mae.ro)

Obținerea paşaportului simplu temporar

Taxa consulară este de 80 euro, iar eliberarea paşaportului simplu temporar se face în aceeaşi zi.

PAŞAPORTUL SIMPLU TEMPORAR se elibereaza cetățenilor români care nu mai posedă un document de călătorie valabil, iar în perioada imediat următoare au nevoie urgentă demonstrată de un paşaport valabil. Pașaportul temporar are o valabilitate de maxim un an și se eliberează doar o singură dată (spre exemplu, pentru a călători urgent în afara UE).

Documentele necesare pentru eliberarea paşaportului simplu temporar:

 • Cartea de identitate/buletinul de identitate/pașaportul expirat
 • În situația pierderii/furtului , denunțul făcut în fața autorităților  spaniole, tradus de un traducător autorizat
 • Pentru minori, este necesară prezența ambilor părinți, cu documente de identitate valabile (cartea de identitate/buletinul de identitate/pașaportul), precum și certificatul românesc de naștere al minorului.
 • Documentul din care să rezulte necesitatea şi urgenţa eliberării acestui document, cu traducerea efectuată de un traducător autorizat
 • În cazul în care unul dintre părinți nu poate fi prezent, procură notarială în vederea obținerii unui pașaport pentru minor
 • În cazul minorilor, este obligatorie prezența minorului și a ambilor părinți
 • În cazul în care numele actuale ale părinților nu coincid cu cele din certificatul de naștere al minorului, va trebui să prezentați și certificatul de căsătorie, sentința de divorț sau documentul din care reiese respectiva schimbare


NOTĂ

SE RECOMANDĂ CA MINORUL CĂRUIA I SE VA FACE PASAPORTUL SĂ FIE IMBRĂCAT IN PARTEA SUPERIOARĂ ÎN CULORI ÎNCHISE SAU INTENSE, EVITÂNDU-SE CULORILE DESCHISE SAU ÎMBRĂCĂMINTEA ÎN CAROURI SAU CU DUNGI DE CULOARE DESCHISĂ (sursa: madrid.mae.ro)